Akofer Rehabilitasyon Teknolojileri

Akofer Rehabilitasyon Teknolojileri

Akofer : Atık Su Rehabilitasyon ve Dengeleme Teknolojileri

Sanayileşme sonucu ortaya çıkan kirliliklerin ana kaynağını hidrokarbon ve türevleri teşkil etmektedir. Petrol ve petrokimyasal maddelerin kullanımıyla oluşan kontrolsüz kirlilik, sulara, havaya ve topraklara zarar vermektedir.

Akofer rehabilitasyon sistemlerimiz, köy, ilçe ve illerdeki yerleşim bölgelerinde bulunan, çay, dere, nehir, göl, gölet, lagün, havuz ve kanallarımızdaki sanayi veya evsel atıklarla kirlenmiş suların temizlenmesi, kokusunun giderilmesi, içindeki ağır metallerin kapsüle edilmesi, ağır metal aktivitesinin minimum seviyeye indirilmesi, metallerin askıda kalma ve yüzme özelliklerinin giderilmesi, metallerin çökeltilmesi, hidro karbon bileşiklerin ayrıştırılması ve kirli su alanlarımızın temizlenmesini sağlamaktadır. 

Akofer Sistemi kirli suyun veya kirli havanın içindeki her türlü zararlı organik kirlilikleri kuşatma, izole etme ve dönüştürme işlemlerini yerine getirmektedir. Sistem bünyesine aldığı kirli suyun içindeki hidrokarbon moleküllerini C2H5 radikallerine ayrıştırıp, onları aminler ve alkaloidlere dönüştürerek beyaz bulutlar halinde pıhtılaştırıp tabana çökeltir. 

Gözenekleri açılarak genleşen su, hava ve güneş ile doğal etkileşimine başlar. pH dengelemesi yapılan suda karbon kapsülasyonu, güneş ısısının derinliğine nüfuzu, oksijen girişi ve çıkışı süreklilik kazandığından, ısı yüzeyde bloke olmamakta ve kirlenme eğilimi ortadan kalkmaktadır.

İletişime Geçin